ร่วมงานกับเรา

ปิยะนัสเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาด

รายละเอียดของงาน

1. วางแผนสื่อสารทางการตลาด เช่นโปรโมชั่น,การโฆษณา,กลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. ควบคุมและดูแลการสื่อสารทางการตลาดทั้งหมดที่ออกจากองค์กรถึงลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
3. อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุ 25 – 40 ปี
  • วุฒิป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด/การสื่อสารการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์ในธุรกิจค้าปลีก
  • มีความสามารถด้านการสื่อสารและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดีเชื่อมั่นใจตนเอง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
  • มีทัศนคติเชิงบวก
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สมัครด้วยตนเองได้ที่ โชว์รูมปิยะนัส สาขาสุขุมวิท 101/1
โทร : 027-464-511-13 , 027-464-302-3
หรือส่งประวัติการทำงานของท่านเพื่อรับการพิจารณาที่ sales@piyanas.com

http://staff-p2.piyanas.com/images/20180816/eAHzv9SU_x.png